Senast uppdaterad: 2004-12-26

Välkommen till T e e C e e R a c i n g

- Sommaren 2005 ser lovande ut när det gäller motorn.
Vi har valt att göra en omfattande uppdatering och
kommer framöver att köra med en 632cui Fulton-maskin.

I skrivande stund är bromsningen ej gjord, men kommer
snart att bli utförd.
Vi törs inte spekulera i vad det kommer att bli för effekt,
men tror att det kommer att bli alldeles för mycket...

- Gå in på länken "Motor" för att se de nya komponenterna.

- Är du intresserad av att komma i kontakt med oss så
hittar du vår epost-adress i nederkanten av sidan.

- Här kan ni se ett par filmer från sommaren 2003:
Johannisberg -03 (mpg - 2,33MB)
Alastaro -03 (mpg - 720kB)